Barnmedicinska och barnneurologiska mottagningar

Besöksadress
Pejas sjukhus 
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Postadress
PB 900, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Kansliet: 09 471 67336, 09 471 67253
Fax: 09 471 67935

Tidsbeställning: må-to kl. 9.00-10.30 tel. 09 471 67501

Avdelningsskötare: Johanna Räsänen
Ansvarig läkare: Kaarina Kukkonen

Öppethållningstider: må-fr kl. 8-16

På Pejas sjukhus barnmedicinska poliklinik vårdas barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården. Till polikliniken kommer man för att få diagnos, behandling och/eller för uppföljning. Förutom dessa stödjer polikliniken också barnets och den ungas tillväxt, utveckling och självständighet samt handleder föräldrarna.

Patienterna kommer till barnmedicinska polikliniken med läkarremiss.

Vid Barnmedicinska polikliniken vårdas bl.a. astma- och allergipatienter, neurologiska patienter och allmänpediatriska barnpatienter samt följer man upp utvecklingen hos prematurer.