Tillgänglighet

Ankomst
De närmaste hållplatserna för kollektivtrafiken finns vid Haartmansgatan.
 
Det närmaste parkeringsområdet ligger utanför ingången till Haartmans sjukhus. I parkeringsområdet finns också två tillgängliga bilplatser. Ledsagare som följer patienten till sjukhuset kan stanna i närheten av huvudingången och ingångarna till dagkirurgin vid Ögon-öronsjukhuset.
 
Vid huvudingången finns inga trappor. Ingångens skjutdörrar av glas öppnas automatiskt. Längs kanten av fotgängarområdet bredvid ingången finns bänkar där man kan vila sig, vänta på taxi e.d.
 
Ingången till dagkirurgin vid Ögon-öronsjukhuset finns på Haartmansgatan. Passagen till ingången är brant (10 %). Det finns en ledstång längs passagens ena sida. Vid ingången finns inga trappor. Ingångens svängdörrar av glas öppnas automatiskt.
 
Kvälls- och nattetid sker ingången till Ögonkliniken via entrén till Öronkliniken.
En del av hissarna i entréhallen är rymliga och uppfyller de nuvarande dimensionsföreskrifterna i fråga om tillgänglighet. De har skjutdörrar som öppnas automatiskt.
 
Trappan för klienter finns i hissaulan. Trappavsatsernas framkanter är försedda med kontraststreck. Det finns en ledstång endast längs trappans ena sida.
 
Rådgivning och anmälning
Rådgivningen finns mittemot huvudingången. I rådgivningen finns en låg disk där det är lätt att uträtta ärenden även sittande.
 
Vid anmälningen används ett könummer. Anmälningsdisken är låg (720 mm) och man kan uträtta ärenden vid disken även sittande. Framför anmälningsdiskarna finns stolar med armstöd. Det är inte möjligt att använda induktionsslinga vid anmälningsdisken.
 
Man kan uträtta sina ärenden vid anmälningsdisken för dagkirurgi även sittande. Framför servicedisken finns en stol med armstöd. Det är inte möjligt att använda induktionsslinga vid anmälningsdisken.
 
Klädförvaring
Det finns en övervakad klädförvaring i anslutning till rådgivningen. I hallen finns några låsbara klädskåp.
 
Det finns låsbara klädförvaringsskåp i hallen för dagkirurgi.
 
Tillgängliga toaletter
Det finns en tillgänglig toalett i anslutning till huvudhallen.
 
Det finns en tillgänglig toalett även i anslutning till kaféet. Bredvid toalettstolen har placerats ett bord för barnavård och därför finns det inget fritt utrymme för rullstol i toaletten.
 
Barnavård
Det finns ett bord för barnavård i den tillgängliga toaletten bredvid kaféet.
 
Guide- och hjälphundar
Guide- och hjälphundar är välkomna. Det är inte tillåtet att ta med husdjur i lokalerna.
 
Kafé
Ögonklinikens kafé finns i bottenvåningen. I kaféet finns en display för könummer som visar hur kön på Ögonklinikens serviceställe går framåt.
 
Mer information 09 471 73155