Foniatriska polikliniken 1

​ 
Besöksadress
Ögon-öronsjukhuset, 3. vån
Haartmansgatan 4 E, Helsingfors
 
Postadress
PB 220, 00029 HUS
   
Kontaktuppgifter
Tidsbeställning och rådgivning: 09 471 73038 (mån, tis, tors, fre kl. 7.45–8.45 och 13.00–14.00, ons 7.45–8.45)
 
Fax: 09 471 75922
 
Vi sköter inga patientärenden per e-post, vänligen kontakta per telefon via tidsbokningen eller informationen.
 
Öppettider
Mån, tis, tors, fre kl. 8.00–15.30, ons 8.00–13.00
 
Avdelningsskötare: Riia Mälkiä 
Överläkare: Ahmed Geneid 
 
Polikliniken för tal- och röstrubbningar (foniatri) vid Ögon-öronsjukhuset undersöker och vårdar patienter med kommunikationsrubbningar i alla åldrar.

Typiska besvär är bl.a. röststörningar, särskilda svårigheter i tal- och språkutvecklingen, dyslexi, stamning, svårigheter med att svälja hos vuxna och språkliga problem hos hörselskadade barn.

Avdelningens särskilda kompetensområden är hjälpmedel för kommunikation och behandling av svårigheter med att svälja samt undersökningstjänsterna vid det kliniska ljudlaboratoriet och Botox-injektion.