Foniatri

Inom foniatrin undersöks och behandlas störningar i ljudproduktionen och struphuvudets funktion, problem med ätande eller oklart och osmidigt tal, specialsvårigheter med tal och språkutveckling och problem med kommunikation och inlärning i anknytning till dem.
 
De vanligaste patientgrupperna är vuxna med röststörningar och barn med tal- och språkstörningar.
 
De mest krävande sjukdomarna och patientgrupperna är:
 
  • neurologiska sjukdomar
  • problem med röst, tal och att svälja till följd av missbildningar och tumörer i huvudet och halsen
  • yrkesfolk med krävande röstarbete
  • mycket svåra problem med tal och språkutveckling
  • mångspråkiga barn med språkstörningar
De vanligaste behandlingsformerna

Den viktigaste foniatriska behandlingsformen är medicinsk rehabilitering:
 
  • röst- och talterapi, ofta även ergoterapi
  • neuropsykologisk rehabilitering 
  • bedömning av behovet av hjälp- och övningsmedel för kommunikation hos foniatriska patienter, skaffande eller anordnande och handledning i användningen av dem.
 
Specialläkarna i foniatri samarbetar bland annat med talterapeuter, neuropsykologer, ergoterapeuter och socialarbetare samt specialister i öron-, näs- och halssjukdomar, tandläkare, barnneurologer och -psykiatrer. Till samarbetsparterna hör också fostrings- och utbildningspersonalen i skolor och daghem. Rehabilitering ordnas utifrån behov med stöd av FPA eller genom köptjänster från privata terapeuter.

 

Foniatriska polikliniken
Rubik, Böle
Magistratsporten 2, anmälning 6 vån
00240 Helsingfors 

Telefon: 09-471 73038
må, ti, to, fr kl. 7.45-10.45 och 11.45-14.45
on kl. 7.45-10.45​