Stöd till patienter med ögonmelanom

Det är alltid en chock när diagnosen ställs och du kan behöva samtalsstöd inte bara av din familj och dina närstående, utan även av en utomstående person. Ögonklinikens psykolog finns där för dig. Du kan beställa en tid till psykologen eller begära en remiss av din läkare så att psykologen kontaktar dig.
 
Psykologens kontaktuppgifter: 09 471 77889
   
Sjukdomen kan också föra med sig olika ekonomiska överraskningar. Vid behov kan du kontakta vår socialarbetare om din livssituation kräver det. 

Du kan också kontakta en socialarbetarens 
 
Socialarbetarens kontaktuppgifter: 040 193 7507