Patient vid polikliniken för ögontumörer

silmakasvainpkl_internet2.jpgNär läkaren har utfärdat en brådskande remiss till fortsatta undersökningar vid polikliniken för ögontumörer, avgör specialistläkaren i ögonsjukdomar vid HUCS hur brådskande remissen är. Specialistläkarens bedömning utgör grunden för din mottagningstid. Vi kallar dig till mottagningen per brev, men om undersökningstiden är brådskande kallas du till polikliniken också per telefon.
 
I samband med kallelsebrevet får du en kartbilaga där du kan kontrollera var polikliniken är belägen. På Ögon-öronsjukhusets webbsidor hittar du också mer information om vår placering och trafikförbindelserna som är relevanta för ditt besök. Mottagnings-tiden är anmälningstiden. Anmäl dig (med könummer) i ankomstaulan på Ögonklinikens första våning, så att vi kan kontrollera dina personuppgifter och vägleda dig till mottagningen. Vid återbesök kan du också anmäla dig på egen hand i IT-anmälningsautomaten. Det kan hända att du måste vänta innan läkaren tar emot dig. 
 
I samband med det första besöket undersöks båda ögonen och patienten får i regel ögondroppar som vidgar pupillen. Detta innebär att du inte kan köra själv med egen bil efter undersökningen. För att säkerställa diagnosen görs en ultraljudsundersökning och ofta olika skiktundersökningar med en OCT-apparat samt avbildningar av ögonbottnen med ögonbottenkamera och/eller vidvinkelkamera. Efter avbildningsundersökningarna görs en ultraljudsundersökning och undersöks ögonbottnarna. 
 
Det första besöket är alltid ett undersökningsbesök, eftersom läkaren sammanställer den fortsatta behandlingsplanen tillsammans med patienten utifrån de undersökningsfynd som upptäcks vid mottagningen. Den fortsatta behandlingen kan till exempel bestå av ett uppföljningsbesök vid polikliniken. Om den slutgiltiga diagnosen är en elakartad tumör som kräver behandling, ett ögonmelanom, skräddarsys behandlingen individuellt, vilket kräver förberedelser. Patienten får en kallelse till Ögonklinikens enhet för glaskropps- och näthinnekirurgi S7 när behandlingsdagen har fastställts.