Polikliniken för ögonsjukdomar

Besöksadress

Ögon-öronsjukhuset
Polikliniken för ögonsjukdomar
Haartmansgatan 4 C, Helsingfors

Postadress
PB 220, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Byrå: 09 471 73150, telefontider på vardagar kl. 9–15
Fax: 09 471 73163

Avdelningsskötare: Sari Elopuro-Johansson
Ansvarig läkare: Marita Uusitalo

Öppethållningstider
på vardagar kl. 7–15
 
Poliklikinen för ögonsjukdomar vid Ögon-öronsjukhuset är en jour-, remiss- och kontrollpoliklinik. Polikliniken består av poliklinikerna för diabetes och tromboser, näthinnesjukdomar, ögontumörer, infektioner, genetik, ögonkirurgi och allmänna ögonsjukdomar. Vid poliklinikens enhet för ingrepp görs polikliniska och dagkirurgiska ingrepp samt jouringrepp.