Operations- och anestesiavdelningen för ögonsjukdomar

Operationsavdelningen för ögonsjukdomar flyttar vecka 41
Under flytten görs endast jouroperationer i de nuvarande lokalerna.
Operationsverksamheten börjar måndagen den 14.10.2019.
Ny besöksadress: Haartmansgatan 4 C, P-våning.
Ny postadress: Ögonsjukdomar, Operationsavdelningen, P-våning, PB 220.

Besöksadress
Ögon-öronsjukhuset
Operations- och anestesiavdelningen för ögonsjukdomar
Haartmansgatan 4 E, Helsingfors

Postadress
PB 220, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Fax: 09 471 73149

Avdelningsskötare: Päivi Heinola

 
På operations- och anestesiavdelningen vid Ögon-öronsjukhuset görs bl.a. starr-, skelnings-, hornhinne-, glaskropps-, näthinne- och glaukomkirurgiska och okuloplastiska ingrepp på patienter i alla åldrar. Enheten behandlar också ögonskador och -tumörer.

Enheten är en av de jourhavande operations- och anestesiavdelningarna i HUCS område och svarar för den riksomfattande näthinnejouren på veckosluten.