Jourpolikliniken för ögonsjukdomar

​ 
Besöksadress
Ögon-öronsjukhuset
Jourpolikliniken för ögonsjukdomar
Haartmansgatan 4 E, Helsingfors

Postadress
PB 220, 00029 HNS
 
Öppettider
Dagligen kl. 7−22
(kl. 22-7 endast akuta nödsituationer enligt konsultation)
 
Kontaktuppgifter
Byrå: 09 471 73170, telefontider på vardagar kl. 7.30–15
Akut: 09 471 73170, telefontid 24/7 i besvär som är av jourkaraktär 
Fax: 09 471 76686

Avdelningsskötare: Teija Pirhonen
Ansvarig läkare: Marita Uusitalo
 
Jourpolikliniken för ögonsjukdomar vid Ögon-öronsjukhuset är en jour-, remiss- och kontrollpoliklinik. Patienterna har ett besvär, en skada eller sjukdom som är av jourkaraktär.
 
Man ska inte komma till jouren för ögonsjukdomar med bil så att man kör själv utan åka kollektivt, eftersom det är mycket sannolikt att man efter undersökningarna och vårdingreppen inte kan köra bil.