Glaukom och neuro-oftalmologi

​ 
Besöksadress
Rubik, Böle
Magistratsporten 2, 7. våningen, Helsingfors
 
Postadress
PB 250, 00240 Helsingfors
 
Kontaktuppgifter
Glaukomavdelning: 09 471 73113
Undersökningsavdelning: 09 471 73161, vardagar kl. 9–11 

Avdelningsskötare: Irmeli Hirvelä
Ansvarig läkare: Päivi Puska
 
Öppethållningstider
på vardagar kl. 7.30–15.30 

Glaukom:
De huvudsakliga verksamhetsfälten för glaukom och neuro-oftalmologi är tidig diagnostisering av glaukom och behandling av problematiska glaukomfall. På vår enhet behandlas patienter som behöver vård på specialiserad nivå. Vi utför främst olika laseråtgärder och krävande glaukomkirurgi. Glaukomenheten behandlar patienter som kommit med remiss från specialistläkare. På mottagningen går vi igenom bland annat diagnostiska problem, genomförandet av medicineringen och planerar både laser- och operationsbehandlingar.

På neuro-oftalmologienheten behandlas patienter som kan ha en hjärntumör, dubbelseende, motorikstörningar i ögonen och synförlust. Undersökningsenheten utför undersökningar av synfältet, fotograferingar, kontrastfotograferingar, tomografi, elektrofysiologiska undersökningar och ögontrycksmätningar. Årligen tar enheten emot över 7 000 remisser, antalet poliklinikbesök är cirka 13 000, extra besöken cirka 12 000, undersökningarna cirka 21 000, laseringreppen cirka 1 200 och operationerna cirka 1 100.


Vad betyder neuro-oftalmologi?
Neuro-oftalmologi är en specialitet som förenar ögonsjukdomar och neurologi. I Finland är neuro-oftalmologerna ögonläkare, men i vissa länder även neurologer. En neuro-oftalmolog specialiserar sig efter läkarexamen till specialistläkare på ögonsjukdomar (dvs. till oftalmolog) under fem år och därefter ytterligare till neuro-oftalmolog under två år. Neuro-oftalmologerna har många gemensamma patienter med övriga ögonläkare, neurologer, neurokirurger, neuroradiologer och endokrinologer. Samarbete är vanligt även med öronläkare, neuropsykologer, barnneurologer, psykologer och psykiatriker. Neuro-oftalmologerna finns i regel på universitetssjukhusen.

Neuro-oftalmologerna ger ofta andra ögonläkare och specialistläkare konsultationshjälp för att reda ut och bedöma problem i synsystemet. Vanliga orsaker till neuro-oftalmologisk undersökning är till exempel en oklar synförsämring, oklara syn- eller ögonsymtom och utredning av dubbelseende. Ibland upptäcker ögonläkaren fynd exempelvis i synnervshuvudet (papillerna), ögonlocken eller pupillerna, vilka undersöks närmare på neuro-oftalmologens mottagning. Det är också mycket vanligt att neurokirurger eller neurologer vid planering av behandling och uppföljning av sjukdomar behöver samarbeta med en neuro-oftalmolog. Vid behandlingen och uppföljningen av dessa patienter är neuro-oftalmologen en del i ett omfattande nätverk av specialistläkare.

I en neuro-oftalmologisk undersökning ingår ofta synfältsundersökningar, undersökningar av ögonrörelser och olika bilddiagnostiska undersökningar. Undersökningarna är säkra för patienten. Ibland måste pupillerna utvidgas med korttidsverkande ögondroppar och synen kan vara något dunkel efter en ögonbottenundersökning. En neuro-oftalmologisk undersökning är ofta tidskrävande. Vid behov rekommenderar neuro-oftalmologen fortsatta undersökningar och uppföljning eller rådgör med andra specialistläkare.