Enheten för glaskropps- och näthinnekirurgi S7

Besöksadress
Ögon-öronsjukhuset
Enheten för glaskropps- och näthinnekirurgi S7
Haartmansgatan 4 C/E, Helsingfors
 
Postadress
PB 220, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kansli, sekreterare:
Polikliniken, C-trappa, 7. vån: 09 471 73118
Avdelningen, E-trappa, 6. vån: 09 471 73114
Fax: 09 471 75147
  
Förfrågningar om icke-brådskande vård: 09 471 73178 (mån-fre kl. 8-9.30)
 
Avdelningsskötare: Teija Pirhonen
Ansvarig läkare: Ilkka Immonen

Enheten för glaskropps- och näthinnekirurgi S7 med tio vårdplatser är förutom jourpolikliniken den enda bäddavdelningsenheten som har öppet dygnet runt på Ögon-öronsjukhuset. Vid enheten finns även poliklinikmottagningar för varje specialområde.
 
Till vårt specialområde hör i huvudsak glaskropps- och näthinnekirurgi, dvs. vår verksamhet fokuserar på kirurgi i ögats bakre del. Vår enhet tar som rikstäckande verksamhet även hand om ögoncancerpatienter som behöver ögonsparande strålbehandling. Som enda enhet i Finland tar vi centraliserat under veckosluten även hand om patienter med akut näthinneavlossning. Då opererar vi ögat så att näthinnan läker fast igen.
 
Under veckosluten sköter vi också patienter från dag- och veckoavdelningar samt jourpatienter som behöver vård på bäddavdelning. När barn- och skelningsenheten har stängt nattetid och på veckosluten tar vi också hand om barnpatienter.
 
Kirurgiska operationer av ögats bakre del är ofta långvariga, i medeltal 1,5–2,5 timmar, mikroskopoperationer som kräver speciell noggrannhet. Kirurgin med kort efterbehandling håller alltmer på att flyttas över till dagkirurgin. Vårdtiden är i genomsnitt 1,4 dygn.