Barnenheten

Besöksadress
Ögon-öronsjukhuset, 7. vån.
Haartmansgatan 4 E, Helsingfors

Postadress
PB 220, 00029 HNS
Patientsamtal 09 471 73111, telefontid vardagar kl. 8–10 och 13-14
Fax 09 471 76544

I mindre brådskande fall kan du också kontakta silmataudit.lastenyksikko@hus.fi, vi strävar efter att behandla ditt ärende inom en vecka. Observera att e-postförbindelsen inte är krypterad.

Avdelningsskötare: Nina Stolt
Avdelningsansvarig: läkare Päivi Lindahl

På Barnenheten för ögonsjukdomar behandlas både barnpatienter som kommer till polikliniken och barnpatienter som ska vara med om ett dagkirurgiskt ögoningrepp. Patienterna kommer till polikliniken med remiss från hälsocentralläkare, privata ögonläkare eller ögonkliniker vid andra sjukhus eller för konsultation från andra HNS-kliniker. Poliklinikens ansvarsområde omfattar alla ögonsjukdomar hos barn mellan 0 och 16 år, t.ex. utvecklingsstörningar i ögat, glaukom, gråstarr, infektiösa ögonsjukdomar, sjukdomar i tårkanalen, näthinnesjukdomar, tumörer, problem med ögonlocken, ögonskador, svårskötta amblyopier och skelning.
 
Till Barnenheten kommer det också patienter utanför HNS-distriktet, och enheten har ett särskilt nationellt ansvar för behandling av retinoblastom hos barn. Eftersom ögonsjukdomar hos barn är mångskiftande, har vi också ett nära samarbete med ögonklinikens andra enheter och enheter för barnsjukdomar. Barnögonläkarna utför också synundersökningar på prematurer och ansvarar för undersökning och behandling av ögonsjukdomar hos patienter på barnsjukdomsenheterna.
 
Barns ögonsjukdomar är ofta långvariga och kräver sakkunskap och långsiktig behandling. Dessutom krävs gott samarbete med hela familjen.