Enheter i kliniken för ögonsjukdomar

Kliniken för ögonsjukdomar på Ögon-öronsjukhuset har poliklinisk verksamhet vid olika vård- och undersökningsenheter samt tre vårdavdelningar där operations- och ingreppspatienter inom specialiteten vårdas.

Operationsverksamheten är huvudsakligen dagkirurgisk, vilket betyder att patienterna vanligen skrivs ut under ingreppsdagen.

Karta över kliniken för ögonsjukdomar

 

 Läs mer