Mun- och käkkirurgiska polikliniken

Besöksadress
Ögon-öronsjukhuset
Haartmansgatan 4 E, Helsingfors

Postadress
PB 220, 00029 HNS

Kontaktuppgifter

Tidbeställning och kundservice: 09 471 88327 (kl. 9-11)
Fax: 09 471 88414
 
Överläkare: Risto Kontio 050 427 0351
Avdelningsöverläkare​: Karri Mesimäki och Johanna Snäll 
Avdelningssekreterare: 09 471 76629, 09 471 76631
 
Öppethållningstid: kl. 8-15.30
 
Mun- och käkkirurgiska polikliniken är en remiss- och efterkontrollspoliklinik på specialistvårdnivå. Polikliniken ansvarar för undersökning och behandling av mun- och käkkirurgiska sjukdomar (bl.a. god- och elakartade tumörer, tand- och ansiktsskador, käkledssjukdomar och asymmetri i käken), medräknat rubbningar i tandframbrottet samt tandbrist.