Talterapi

​Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HUS

Kontakt
Telefon: 050 427 1968
Ledande talterapeut Leena Vikkula

Talterapi är medicinsk rehabilitering som ges i syfte att förebygga, lindra och avlägsna störningar i tal, språk, interaktion, kommunikation, sväljande och ätande samt anknytande problem. Syftet med talterapi är att ge barnet eller den unga en så bra funktionsförmåga som möjligt i det dagliga livet.

Talterapeuterna på Nya barnsjukhuset är medlemmar i mångprofessionella arbetsgrupper. Deras arbete har fokus på bedömning av barnets eller den ungas funktionsförmåga, handledning av vuxna i barnets närhet och planering av rehabilitering. Kommunikationssätt som stöder och ersätter tal samt hjälpmedel för kommunikation är en väsentlig del av talterapeutens uppgiftsområde. Barnet eller den unga hänvisas till bedömning hos talterapeut med läkarremiss. Om talterapirehabilitering rekommenderas förverkligas denna vanligtvis utanför sjukhuset antingen inom primärvården eller som krävande medicinska rehabilitering som ordnas av FPA.