Socialt arbete

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HUS
 
Kontakt
Socialarbetaren kontaktas via avdelningen eller polikliniken.

Ledande socialarbetare Leena Männistö tfn 050 427 0107
Heli Rusama, ansvarig socialarbetare inom somatik, tfn 050 427 0117
Nina Silvennoinen, ansvarig socialarbetare inom barnpsykiatri, tfn 040 670 8169

Då ett barn eller en ung person insjuknar påverkar detta familjens vardag, relationerna inom familjen, arbete och uppehälle och kan medföra förändringar i vardagen. Krisarbete och stöd till familjen vid sjukdom hos barn är en väsentlig del av socialarbetarens arbete på sjukhuset. Med socialarbetaren kan familjen diskutera olika möjligheter och lösningar.
 
Målet är att underlätta vardagen för familjen.
 
Saker som man tar upp kan exempelvis vara:

  • anordnade av hjälp i hemmet 
  • socialskyddsförmåner
  • rehabiliteringsfrågor 
  • socialtjänster
  • nödvändig kontakt med utomstående aktörer.

 

Genom att diskutera situationen kan familjen hitta nya resurser och sätt att klara av den förändrade livssituationen.