Sjukhuspräst

Besöksadress 
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
2. våningen, prästens rum
 
Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Sjukhuspräst Johanna Tammelin, tfn 050 427 0537.

Sjukhusprästen finns till för barn, unga, föräldrar och hela familjen. Med sjukhusprästen kan man diskutera sina egna tankar och känslor eller djupa livsfrågor, oberoende av sin egen livsåskådning. Även mor- och farföräldrar kan ta kontakt. Utöver samtal ingår bön, dop och övriga kyrkliga förrättningar i sjukhusprästens arbete.

Sjukhusprästen är anställd av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och har fått specialutbildning för sitt uppdrag. Samtalen respekterar olika livsåskådningar och är absolut konfidentiella.

Sjukhusprästen är en del av ett mångprofessionellt team och stöder personalen i dess krävande arbete.