Sjukhuspräst

Barnjouren, barnmottagningarna, pediatriska intensivvårdsavdelningen och intensivövervakningsavdelningen för barn Dalen, vårdavdelningarna Stjärnan, Rymden och Berget
 
Besöksadress 
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
2. våningen, prästens rum
 
Postadress
PB 347
00029 HUS

Kontakt
Sjukhuspräst Johanna Tammelin, tfn 050 427 0537.

 

Vårdavdelningen Miraklet

Besöksadress 
Parksjukhuset
Stenbäcksgatan 11, Helsingfors
E-vingen, rum 218
 
Postadress
PB 281
00029 HUS

Kontakt
Sjukhuspräst Ulla Ullgren, tfn 050 402 0786.
 
 
Neonatala intensivvårdsavdelningen Holmen (Kvinnokliniken)
 
Besöksadress
Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2, Helsingfors
Rum B6.08
 
Postadress
PB 140
00029 HUS
 
Kontakt
Sjukhuspräst Maria Metsä, tfn 050 427 1181

Sjukhusprästen finns till för barn, unga, föräldrar och hela familjen. Med sjukhusprästen kan man diskutera sina egna tankar och känslor eller djupa livsfrågor, oberoende av sin egen livsåskådning. Även mor- och farföräldrar kan ta kontakt. Utöver samtal ingår bön, dop och övriga kyrkliga förrättningar i sjukhusprästens arbete.

Sjukhusprästen är anställd av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och har fått specialutbildning för sitt uppdrag. Samtalen respekterar olika livsåskådningar och är absolut konfidentiella.

Sjukhusprästen är en del av ett mångprofessionellt team och stöder personalen i dess krävande arbete.