Rehabiliteringshandledning

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Avdelningssekreterare: 050 427 4932 ​ 
Rehabiliteringsenheten, avdelningsskötare Jaana Saarinen, jaana.t.saarinen@hus.fi

Rehabiliteringshandledningstjänsten är avsedd för långtidssjuka eller handikappade barn och unga. Rehabiliteringshandledaren letar tillsammans med barnet eller den unga och familjen efter sätt att lära sig att leva med en sjukdom eller skada. Rehabiliteringshandledaren kan kontaktas av patienten eller familjen och med familjens tillstånd av anställda inom social- och hälsovården eller övriga myndigheter.

Rehabiliteringshandledaren hjälper patienten och familjen hitta lämpliga tjänster och stöder deltagande i vardagssysslor, hobbyer och övrigt socialt liv. Rehabiliteringshandledaren bedömer hur patientens skada eller sjukdom påverkar förmågan att klara av vardagen och delta i sysslor och aktiviteter enligt ålder hemma, i daghemmet och skolan. Rehabiliteringshandledaren utreder även behovet av tjänster till stöd för rehabiliteringen, planerar hemmets eller exempelvis skolans behov av anpassning och hjälpmedel i samarbete med arbetsgruppen som ansvarar för vården samt koordinerar rehabiliteringsprocessens fortskridande.