Enheten för allmänsjukhuspsykiatri för barn

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HUS

Kontakt
Kontakt med enheten sker via sjukhuset.

Barn under 13 år som undersöks och vårdas på Nya barnsjukhuset och deras familjer har möjlighet att få hjälp med psykisk belastning och symtom som förorsakas av barnets somatiska sjukdom. Allmänsjukhuspsykiatrisk konsultation för barn kan vara t.ex. krisstöd, bedömning av behovet av psykiskt stöd eller fokuserat terapeutiskt arbete. Vid behov hänvisas barnet och familjen till övriga tjänster inom specialsjukvården eller kommunala tjänster. Dessutom erbjuder enheten barnpsykiatrisk krishjälp. Kontakt med enheten sker via sjukhuset.

 

 Läs mer