Fysioterapi

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Avdelningssekreterare: 050 427 4932
 
Rehabiliteringsenheten, avdelningsskötare Jaana Saarinen, jaana.t.saarinen@hus.fi

Syftet med fysioterapi är att stödja barn och ungas handlingsförmåga och bevara och främja rörlighet samt överförandet av färdigheter som övas upp i fysioterapin till den dagliga aktiviteten i den egna livsmiljön. Fysioterapeuten bedömer utvecklingen av rörligheten hos barn i olika åldrar och inverkan av skada eller sjukdom på rörelse- och handlingsförmågan samt deltar i rehabiliteringen av barn som vårdas på sjukhus. Fysioterapeuter arbetar på sjukhusets polikliniker och avdelningar.

Utgående från fysioterapeutens bedömning planeras individuella fysioterapeutiska mål tillsammans med barnet eller den unga och dennas familj och man utarbetar en rehabiliteringsplan samt anordnar nödvändig fortsatt rehabilitering. Den fortsatta rehabiliteringen genomförs i barnets eller den ungas egen livsmiljö eller på fysioterapeutens mottagning inom öppenvården. Utöver detta bedömer fysioterapeuten behovet av hjälpmedel för rörlighet och hobbyverksamhet och deltar i upphandlingsprocesser.

 

 Läs mer