Ergoterapi

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Avdelningssekreterare: 050 427 4932​
Rehabiliteringsenheten, avdelningsskötare Jaana Saarinen, jaana.t.saarinen@hus.fi

Ergoterapeuter träffar barn som på grund av sjukdom, skada eller omfattande fördröjd utveckling har utmaningar i vardagliga aktiviteter och lekar. För bedömning av ergoterapeut kommer man med läkarremiss från barnneurologiska eller barnkirurgiska avdelningen eller avdelningen för barnsjukdomar.

Ergoterapeuten bedömer barnets lekfärdigheter, fin- och grovmotorik, visuella observation, hantering av sinnesinformation och initiativtagande i vardagliga aktiviteter. Bedömningen kan även vara koncentrerad på handlingsförmågan vid användning av de övre extremiteterna och händerna och stöd för denna. Utöver detta bedömer ergoterapeuten behovet av ortos och hjälpmedel och tillverkar vid behov individuella ortoser. Vid bedömningen används standardiserade tester och mätare, intervjuer samt observation av aktivitet och lek.

Utgående från bedömningen utarbetas en rehabiliteringsplan tillsammans med den mångprofessionella arbetsgruppen och familjen och fortsatt uppföljning planeras. Ergoterapirehabilitering kan rekommenderas för barnet, vars mål fastställs tillsammans med barnet och föräldrarna. Vid ergoterapirehabilitering av barn är målet att stödja barnets handlingsförmåga utgående från de utmaningar som framkommit vid bedömningen. Ergoterapeuten ger vid behov även handledning för föräldrarna och det närmaste nätverket.