Vårddagsavgifter

​För perioderna av avdelningsvård skickas en faktura till hemadressen.

Vårddagsavgift tas inte ut för personer under 18 år när antalet sjukhusvårddagar
är minst sju under samma kalenderår. Om vårddagar har samlats från andra sjukhus, skicka kvittona till HUS Stödtjänster, Vårdavgifter. Kontaktuppgifterna finns på länken nedan.

Mer information om patientavgifterna.