Vad ta med till sjukhuset?

Ta med

  • sjukförsäkringskort
  • rådgivningskort eller mätresultat från skolhälsovården och
  • sällsynta läkemedel som barnet använder samt läkemedel som kräver närkontakt, såsom ögondroppar och nässprayer
  • Dessutom kan ni ta med någon viktig leksak och egna hygienartiklar för barnet (t.ex. tandborste).

 

Det lönar sig inte att ta med sig värdeföremål eller stora summor pengar till sjukhuset. Sjukhuset ansvarar inte för förvaringen av dessa. Föräldrarna ska hålla reda på sina egna mobiltelefoner, pengar osv. Liksom de övriga HNS-sjukhusen är Nya barnsjukhuset ett rökfritt sjukhus. Det är förbjudet att ta med sig alkohol och droger till sjukhuset.

Hjälpmedel som kan lånas

Rullstolar kan lånas vid ingången till jouren.