Måltider

Patienterna får mat på avdelningarna utifrån sin ålder och sjukdom. Det är bra att informera om barnets specialdieter redan innan barnet kommer till avdelningen. Mattiderna är vid behov flexibla på grund av barnets rytm eller till exempel ingreppstidpunkter. Om barnet ammas kan amningen fortsätta beroende på barnets tillstånd.

Måltider inom dagverksamheten

Patienterna på dagsjukhus Miraklet, dagcenter Berget, dagkirurgin och övrig dagverksamhet får vid behov ett mellanmål på sjukhuset.

Föräldrarnas måltider

Föräldrar till barn på avdelningen kan äta i personalrestaurangen. Avdelningen ger ett intyg mot vilket man kan köpa måltider till personalpris. Föräldrar kan även använda kafétjänsterna på andra våningen eller ta med sig egen matsäck.