Information och anmälning

Informationen finns bredvid huvudingången.

Då man kommer till sjukhuset anmäler man sig vid anmälningsautomaterna vid ingångarna. Barnet väljer en avatar vid anmälningen och får anvisningar för att ta sig till och anmäla sig till vårdstället.