Avdelningsvård

​Det nya barnsjukhuset har fyra vårdavdelningar. Största delen av patientrummen är enpersonsrum.

Det är viktigt att man inte kommer till sjukhuset om man har en smittsam sjukdom (t.ex. en tarm- eller luftvägsinfektion). Avdelningens personal hjälper till i oklara situationer.
 
Klädförvaring

I avdelningarnas anmälningsaulor finns förvaringsskåp försedda med lås.

Utlämnande av uppgifter

Personalen ger information om barnets/den unga personens tillstånd till båda föräldrarna om man inte har kommit överens om annat. Telefonväxeln och informationen har information om vilken avdelning barnet vårdas på för vägledning av besökare och vidarekoppling av telefonsamtal. Om ni inte vill att barnets uppgifter ska synas i informationen och telefonväxeln, informera om detta när ni kommer till avdelningen.

Besök och övernattning på avdelningen

Besökstiderna på vårdavdelningarna är fria. På vårdavdelningar kan en av föräldrarna övernatta i barnets rum vid önskemål. Patientrummen är försedda med egen WC och badrum.

Multitjänstsystem

Då barnet kommer till avdelningen får han eller hon en surfplatta som används för att få information om sjukhusets evenemang, spela spel och titta på program, leta efter information och hålla kontakt mellan sjukhuset och hemmet.