Parkering och kollektivtrafik

​Det nya barnsjukhusets parkeringshus har 100 avgiftsfria parkeringsplatser. Parkering i Nya barnsjukhusets parkeringshall är avgiftsbelagd. Parkeringen kostar 2 € per påbörjad 20 minuters period.

Nya barnsjukhuset erbjuder gratis parkering till patienternas anhöriga i Nya barnsjukhusets parkeringshus


Anvisningar:

  • Biljetten som fås i parkeringshuset ska i informationen i 1:a våningen bytas mot en utkörningsbiljett antingen mot kvittot från anmälningsautomaten eller mot ett intyg som fås från avdelningen/vårdande enheten.
  • Utkörningsbiljetten kan användas endast i Nya barnsjukhusets parkeringshus.
  • Anhöriga till långtidssjuka patienter kan få en parkeringsbiljett på en vecka. Du får tilläggsuppgifter från den vårdande enheten.
  • En redan betald biljett kan inte krediteras.

Information om kollektivtrafiken till och från Meijans sjukhus hittar du här​.