Kapell och rum för stillhet

Kapell

Sjukhusets kapell är avsett för stillhet. Kapellet finns till för alla oberoende av livsåskådning. I kapellet kan man även enligt överenskommelse ordna olika tillställningar, såsom bönestunder eller dop. 

1. våningen, D-delen, med hiss 7 eller enligt överenskommelse yttre vägen. Kom överens med personalen när du vill besöka kapellet.

Rum för stillhet
2. våningen, bredvid kaféet

Rum för stillhet är en plats dit vuxna kan gå för att vila en stund för sig själv. Rum för stillhet kan också fungera som bönerum.

 

 Läs mer