Föreläsningssal Hattifnatt

Föreläsningssalen med 100 platser finns i byggnadens D-del.
Ingång D.