Video-EEG

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
7. våningen, i anslutning till Vårdavdelning Rymden

Postadress
PB 347
00029 HNS

Avdelningsskötare Jaana Saari, jaana.saari@hus.fi
Avdelningsläkare Mari Videman, mari.videman@hus.fi

På avdelningen utförs video-EEG-undersökningar för att ta reda på om barnets eller den unga personens anfall är epileptiska anfall och vilken slags epilepsi det rör sig om. Vid video-EEG-undersökningar registreras elektroencefalografi och videobild samtidigt. Video-EEG-undersökningen är ofta nyttig även vid planering av läkemedelsbehandling för epilepsi.