Vårdplaneringsenhet

Adress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Telefontjänst 040 675 0911, mån–fre kl. 9.00–11.00 och 13.00–15.00

Vårdplaneringsenheten har hand om planeringen av tidsbokning och vård för barn som kommer planmässigt för en operation eller en vårdperiod. Enheten samarbetar nära med patienten och familjerna och informerar och handleder vid ankomsten till sjukhuset samt då det gäller förberedelse för operation eller vård.

Ni kan kontakta vårdplaneringsenheten i frågor som gäller ert barns operation eller vård- eller undersökningsperiod på avdelningen.

Avbokning eller ändring av bokad tid – Avdelningar
Ta kontakt med Vårdplaneringsenheten snarast möjligt om

  • tiden inte passar
  • om barnet insjuknar eller riskerar att insjukna i en infektionssjukdom (koppor, magsjukdom, influensa osv.)
  • om barnet fått sjukhusvård utomlands.


Vi ber er kontakta Vårdplaneringsenheten även i det fall att ni har andra frågor om vården på avdelningen, ankomsten, förundersökningar och liknande.

Vid avbokning på grund av insjuknande utanför tjänstetid eller på ankomstdagen ber vi er ringa vårdavdelningen.

Avbokning eller ändring av bokad tid – Operations- och anestesiavdelningen
Ta kontakt med Vårdplaneringsenheten snarast möjligt

  • om tiden inte passar
  • om barnet insjuknar eller riskerar att insjukna i en infektionssjukdom (koppor, magsjukdom, influensa osv.)
  • om barnet fått sjukhusvård utomlands.
  • I fråga om den som kommer för ett ingrepp även i det fall att barnets hud på operationsområdet är sårig, uppmjukad eller inflammerad.

 
Vi ber er kontakta Vårdplaneringsenheten även i det fall att ni har andra frågor om ingreppet, vården på avdelningen, ankomsten, förundersökningar och liknande.

Vi ber er meddela avbokningar på grund av insjuknande samma dag till Operations- och anestesiavdelningen, tfn 050 428 7337  (mån.–fre. kl. 7.00–15.00).

Vid avbokning på grund av insjuknande utanför tjänstetid ber vi er ringa vårdavdelningen.

 

 Läs mer