Rörelselaboratorium

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Huvudentré, K-våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
liikelaboratorio@hus.fi 

Tuula Niemelä, fysioterapeut, 050 4286 363, tuula.niemela@hus.fi
Essi Marttinen Rossi, fysioterapeut, 050 4286 612, essi.marttinen-rossi@hus.fi

I Rörelselaboratoriet utförs gånganalyser, mätningar av muskelaktivitet, styrkeproduktion och rörelseomfång samt bedömning av balans och fotbladets aktivitet med hjälp av 3D-rörelseanalysutrustning. Mätningarna lämpar sig för patienter över fem år som rör sig självständigt eller med hjälpmedel men som har problem med att gå.

Rörelselaboratoriet är den enda enheten i Finland som utför kliniska 3D-gånganalyser. Antalet patienter är årligen cirka 100. Ungefär 85 procent av patienterna som undersökts i Rörelselaboratoriet har en CP-diagnos. Övriga diagnoser är meningomyelocele, polyneuropati, spastisk parapres, tågång, klumpighet, skolios eller någon annan neuro-ortopedisk diagnos.

I mätningarna kan man delta med läkarremiss.

Gånganalys

Rörelselaboratoriets uppgift är att producera 3D-gånganalyser som används vid planering och uppföljning av vården av ortopediska patienter. Vid 3D-gånganalys bedöms de krafter som kroppen utsätts för, ledernas rörelseomfång och musklernas aktivitet under gång. Dessutom kan man med resultaten från detaljerad och objektiv gånganalys även förhindra felbedömningar exempelvis vid operationsbehandling och val av ortos.

Barn med gångproblem som rör sig självständigt eller med hjälpmedel har nytta av gånganalysen. Med gånganalys kan man objektivt mäta patientens rörelsebanor och muskelaktivitet vid gång samt fastställa exempelvis effekterna av ortopediska operationer och rehabilitering samt lämpligheten hos stödlösningar. I samband med gånganalys utförs även test som mäter muskelstyrka, spasticitet, ledernas rörelseomfång, balans och fotbladets aktivitet.

Gånganalysen utförs med ett optiskt kamerasystem. Undersökningen med förberedelser tar två till tre timmar. Gångmätningen utförs barfota och eventuellt med stöd.  Ett barn som kommer för gånganalys ska kunna gå ungefär sex meter utan uppehåll med eller utan hjälpmedel.

Gånganalysens förlopp har filmats på video (på finska). 

Mätning av muskelaktivitet, styrkeproduktion och rörelseomfång

Hos många rörelsehindrade barn försvårar muskelsvaghet och spasticitet gången. Muskelaktiviteten under gång bedöms med hjälp av elektromyografi (emg) som uppmäts på hudens yta. Det lönar sig att regelbundet följa upp utvecklingen av muskelstyrkan eftersom den hos rörelsehindrade barn ofta utvecklas svagt i förhållande till barnets tillväxt.  Musklernas styrkeproduktion och spasticitet samt ledernas rörelseomfång bedöms med kliniska test. Dessutom kan muskelstyrkan mätas numeriskt i t.ex. i en muskelstol.   
 

Bedömning av balans och fotbladets aktivitet

Med balanstest kan man bedöma kontrollen i upprätt position. Testet utförs med en tryckplatta genom att mäta kroppens svajande i olika stående positioner. Med mätningen kan man bedöma utgångssituationen för kontrollen av balansen och effekterna av olika åtgärder (t.ex. spasticitetsvård eller rehabiliteringsintervention) på balansen. Tryckplattan mäter noga tryckfördelningen över fotsulan, med vars hjälp det är möjligt att bedöma fotbladets aktivitet i stående position men även under gång.

Tolkning av resultaten

Efter mätningsbesöket görs en datoranalys av gången som kombineras med de kliniska mätresultaten. En mångprofessionell arbetsgrupp tolkar resultaten och sammanställer en rapport samt eventuella vårdrekommendationer. Det är möjligt att gå igenom mätresultaten med vårdinstansen.