Laboratorium

Besöksadress 
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Huvudentré, 1. våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
HUSLAB Patientrådgivning 09 4718 6800 (vardagar kl. 7.30–15.30)

Laboratoriet finns på sjukhusets 1. våning. Laboratoriet har tre provtagningsrum och betjänar kunderna med könummer.

I det nya barnsjukhusets laboratorium utförs i regel endast brådskande provtagning och laboratoriet tar emot de kunder som inte har möjlighet att besöka Tullbommens laboratorium (Topeliusgatan 32). Tullbommens laboratorium betjänar kunderna både med könummer och tidsbokning. På Tullbommens laboratorium finns ett eget väntrum för barn.
 

 Läs mer