Klinisk neurofysiologi för barn (KNF)

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
dörr D (huvudentré efter klockan 15.30), 7. våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS
 
Kontakt
Kansli  09 4728 0500 eller 050 4279 002
Fax: 09 4718 0244

Avdelningsskötare Pirjo Koskinen, pirjo.koskinen@hus.fi
Avdelningsöverläkare Leena Lauronen, leena.lauronen@hus.fi

Den kliniska neurofysiologiska avdelningen för barn (KNF-avdelningen) utför nervsystemundersökningar för barnpatienter speciellt inom neurologi, intensivvårdsavdelningen, jouren och vårdavdelningarna.

En av de centrala undersökningarna är mätning av hjärnans elektriska aktivitet, dvs. elektroencefalografi (EEG). Undersökningen kan göras till exempel för att utreda anfallssymptom, akut hjärnskada eller utvecklingsstörning.

På KNF-avdelningen utförs även undersökningar av elektrisk aktivitet i det perifera nervsystemet och muskulaturen (elektroneuromyografi, dvs. ENMG-undersökning) för att utreda eventuella nervskador och muskelsjukdomar.

Avdelningen ansvarar för alla sömnundersökningar för barn på HNS -området samt nationellt för de mest krävande sömnundersökningarna för barn (polysomnografi, PSG) för att utreda olika andningsstörningar under sömnen och avvikande sömnbenägenhet. Dessutom utförs på avdelningen flera andra undersökningar av nervsystemet, såsom reaktionspotentialmätningar vid undersökning av de långa nervbanorna.