Dagsjukhus och mottagningar Miraklet

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Ingång D, 5. våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Sekreterare: 09 4717 3740

Avdelningsskötare Marja Portaankorva, marja.portaankorva@hus.fi
Biträdande avdelningsskötare Anita Kiianmies-Kaba, anita.kiianmies-kaba@hus.fi

På dagsjukhuset utförs bl.a. kronisk hemodialys, olika läkemedelsinfusioner, cytostatikabehandlingar, infusion av blodprodukter och olika undersökningar av ämnesomsättningen samt årliga kontroller för organtransplantationspatienter.

I dagsjukhusets verksamhet ingår även ingrepp för cancerpatienter som utförs under anestesi, såsom benmärgspunktioner. Dessutom finns vid dagsjukhuset bl.a. hematologiska mottagningar samt njur- och organtransplantationsmottagningar.

Dagsjukhuset har 7 patientrum samt undersöknings- och mottagningsrum.