Dagcenter Rymden

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Huvudentré, 7. våningen, i anslutning till Vårdavdelning Rymden

Postadress
PB 347
00029 HNS

Avdelningsskötare Jaana Saari, jaana.saari@hus.fi

Dagcenter Rymden är öppet mån–fre kl. 7.30–17.00.

På dagcentret vårdas rörelsehindrade och flerfunktionshindrade barn och unga. De vanligaste diagnoserna för barnen som vårdas är CP-skada, ryggmärgsskada och olika muskelsjukdomar. I enhetens uppgifter ingår diagnostiska bedömningar i anslutning till rehabilitering av rörelsehindrade och flerhandikappade barn i olika åldrar samt bedömningar av behovet av terapier och hjälpmedel, som genomförs som mångprofessionellt samarbete av arbetsgruppen och föräldrarna.  Föräldrarna önskas närvara under vårdperioden.