Dagcenter Berget

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Ingång D, 6. våningen

Postadress
PB 347
00029 HUS

Kontakt
Avdelningssekreterare: 09 4718 0314
Fax: 09 4718 0433

Avdelningsskötare Lea Haapanen, lea.haapanen@hus.fi
Avdelningsöverläkare Raija Vanhala, raija.vanhala@hus.fi

Dagcenter Berget är öppet mån–fre kl. 8.00–15.30.

Vid dagcentret undersöks och vårdas barn som har en autismspektrumstörning eller andra neurologiska svårigheter. Barnen deltar i allmänhet i en 1–3 dagar lång vårdperiod med en förälder/båda föräldrarna. Undersökningsdagarnas längd varierar för varje barn.

I den multiprofessionella arbetsgruppen ingår bl.a. en barnneurolog, neuropsykolog, tal-, ergo- och fysioterapeut, socialarbetare, speciallärare samt ansvarig vårdare (barn- eller sjukvårdare).

Dagcentrets uppgift är att diagnostisera, bedöma behovet av och planera rehabilitering samt handleda och följa upp. Dagcentret har ett nära samarbete med familjen och närmiljön. Besök i hemmet, daghemmet och skolan samt samtal med nätverket är en väsentlig del av verksamheten.

Dagcenter Berget har 11 patientplatser. Största delen av rummen är enpersonsrum.

 

 Läs mer