Social- och hälsovårdssamarbetecentralen för barn

​Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Huvudentré, 2. våningen

Postadress
PB 347
00029 HUS

Kontakt
Tfn 040 635 1171