Barnjour

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9 A, Helsingfors
Dörr A, 1. våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Rådgivningstjänster: tel. 116 117 / Jourhjälp

I nödsituationer (t.ex. svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Akutvårdarna bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

På jouren vårdas barn och unga under 16 år.

Öppettider:

Sjukhusjouren är öppen 24 timmar om dygnet. Till jouren kommer man i huvudsak med remiss.

Barn eller unga som insjuknat plötsligt vårdas i första hand på den egna hälsocentralen vardagar kl. 8–16, och efter kl. 16 på samjouren vid Nya barnsjukhuset.

På jouren finns också en olycksfallsmottagning, dit patienterna kommer för efterkontroll på överenskomna tider.

Symptomnavigatorn och sjukskötarchatt

I symptomnavigatorn på webbplatsen Lastentalo.fi hittar du information om vård av feber, hosta, snuva, öronvärk och lindriga andningssvårigheter (på finska). I sjukskötarchatten kan du ställa frågor om barns hälsa. Tjänsterna är avgiftsfria. Tjänsten erbjuder även rådgivning på svenska.