Mottagningar, dagverksamhet och övriga enheter

Största delen av sjukhusets kunder är dagsbesökare. På mottagningarna för barnsjukdomar vårdas patienter inom områdena barnsjukdomar, barnkirurgi och barnneurologi. Patienterna besöker dagcentren och dagsjukhuset för uppföljning eller behandling dagtid.

 

Det är tryggt att komma till sjukhuset också under epidemitider, coronavirus (covid-19)

Det är tryggt att besöka barnmottagningarna och komma på undersökningar och åtgärder för barn också under epidemin. Att skjuta upp en mottagningstid kan vara illa för ert barns hälsa. Om läkaren har ordinerat laboratorieprover eller bilddiagnostiska undersökningar (som t.ex. röntgen) ska de göras före mottagningen.

Ni noterar väl att man inte får komma till sjukhuset om man har en infektionssjukdom. För att förhindra coronavirussmittor får barnet ha med sig en ledsagare under vårdbesöket.

Om ert barns hälsotillstånd och undersökningens karaktär tillåter det så kan vi ändra mottagningen till en distansmottagning. Kontakta gärna den vårdande enheten vid behov.

 
 

 läs mer