Mottagningar, dagverksamhet och övriga enheter

Största delen av sjukhusets kunder är dagsbesökare. På mottagningarna för barnsjukdomar vårdas patienter inom områdena barnsjukdomar, barnkirurgi och barnneurologi. Patienterna besöker dagcentren och dagsjukhuset för uppföljning eller behandling dagtid.

 
 

 läs mer