Avdelningar

På Nya barnsjukhuset finns fyra vårdavdelningar, en operations- och anestesiavdelning och en intensivvårdsavdelning för barn.

På vårdavdelningarna kan föräldrarna vara hos barnet dygnet runt. På operationsavdelningen kan föräldern vara hos barnet tills han eller hon somnar och då barnet vaknar efter ingreppet.