Operations- och anestesiavdelningen

Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Huvudentré, 3. våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS

Vi ber er meddela avbokningar på grund av insjuknande samma dag till Operations- och anestesiavdelningen, tfn 050 428 7337 (mån.–fre. kl. 7–15).

Vårdplaneringsenhet (avbokning eller ändring av bokad tid).

Avdelningsskötare Heli Järvelä, heli.jarvela@hus.fi

 

Operations- och anestesiavdelningen har tio operationssalar. I tre av dessa utförs dagkirurgiska ingrepp. Utöver dessa har avdelningen även ett hjärtkatetriseringslaboratorium, tandingreppsrum, induktions- eller förberedningssal samt två uppvakningsrum.

På avdelningen vårdas barnkirurgiska, urologiska, plastikkirurgiska, neurokirurgiska, öronkirurgiska, ortopediska och traumatologiska patienter. Nya barnklinikens nationella ansvar inom bl.a. öppen hjärtkirurgi och organtransplantationskirurgi syns i avdelningens verksamhet. På avdelningen vårdas barn från nyfödda till 16 år. Operations- och anestesiavdelningen har ständig jourberedskap.

Avdelningen ansvarar för anestesitjänster för barn och unga vid undersökningar som kräver narkos. Smärtskötaren är tillgänglig för samtliga avdelningar på Nya barnsjukhuset.

Hemifrån till förbesök eller operation

Största delen av barn och unga kommer till ingreppet hemifrån. Personalen på operations- och anestesiavdelning förbereder patienterna för ingreppet antingen i samband med förbesöket eller genom att ringa den ena föräldern ett par dagar innan ingreppet. Förbesök ordnas om barnets hälsotillstånd eller ingreppet förutsätter detta.

Till operations- och anestesiavdelningen kommer man på ingreppsdagen vid på förhand överenskommen tidpunkt, vanligtvis ungefär en timme innan den planerade tiden för ingreppet. På avdelningen utförs förberedelser för ingreppet samt narkos och föräldern kan vara närvarande ända tills barnet är under narkos.
Efter ingreppet flyttas barnet till uppvakningsrummet dit föräldern kan komma då barnet börjar vakna upp från narkosen. Vården fortsätter på vårdavdelningen efter uppföljningen i uppvakningsrummet.

Dagkirurgisk verksamhet

På operations- och anestesiavdelningen utförs dagkirurgiskt bl.a. kirurgiska ingrepp för små barn, öron- och ögoningrepp, olika titthålsundersökningar, små plastikkirurgiska och urologiska ingrepp, avlägsnande av material som använts för att åtgärda benbrott samt gipsning och byte av förband som kräver narkos.
Föräldern får vara bredvid barnet tills barnet somnat och snabbt efter uppvakningen. Utskrivning från uppvakningen sker enligt mående ungefär två till fyra timmar efter ingreppet.