Neonatal avdelning Berget

​Besöksadress
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, Helsingfors
Huvudentré, 6. våningen

Postadress
PB 347
00029 HNS

Kontakt
Avdelningens kansli: 09 471 72716
Ansvarig skötare: 050 428 6611
Fax: 040 823 3319
Avdelningsskötare Paula Myllykangas, paula.myllykangas@hus.fi


På neonatala avdelningen vårdas i regel små prematurer eller andra nyfödda som förflyttats för vidare vård från Neonatala intensivvårdsavdelningen vid Kvinnokliniken.

Föräldrarna kan ända från början delta i vården av barnet. Föräldrarna får handledning och uppmuntran gällande grundläggande babyskötsel och amning.
 
Föräldrarna får vara tillsammans med barnet dygnet runt. Andra besök ska alltid avtalas på förhand med personalen.
 
Avdelningen har fyra platser.