Avdelning 5B Transplantationer och leverkirurgi, gastroenterologi

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus, 5. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress
PL 372, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Patientförfrågor: 09 471 77530 (sekreterare), 09 471 77598 (sjukskötarna)
Remitterings- och köförfrågor: 050 375 4285 (vardagar kl 12-14)
Fax: 09 471 77284

Avdelningsskötare Sini Heino 050 427 9811
Avdelningsöverläkare Heikki Mäkisalo
Linjechef Helena Isoniemi

Besökstid kl 13–19
Observera att blommor inte är tillåtna på avdelningen

På avdelningen för transplantation och leverkirurgi 5B i Mejlans Triangelsjukhus vårdas lever- och tarmtransplantationspatienter samt andra leverkirurgiska patienter.

Avdelningen är Finlands enda enhet som är specialiserad på leverkirurgi. Avdelningen sköter förundersökningen av levertransplantationspatienterna och på basis av denna fattas beslutet om patienten kan placeras i  väntelista för levertransplantation. Om levertransplantation inte kan göras, kan komplikationer till följd av levercirros hos en del av patienterna behandlas med olika kirurgiska eller radiologiska vårdåtgärder.

Leverkirurgin inom HNS-området samt största delen av den mer avancerade kirurgiska behandlingen av lever- och gallblåsesjukdomar i hela Finland har centraliserats till vårdavdelningen 5B. Två tredjedelar av patienterna kommer från andra sjukvårdsdistrikt.

De vanligaste ingreppen är operationer där det avlägsnas levermetastaser som härstammar från tjock- och ändtarmscancer, samt operation av primär cancer i levern eller gall-gångarna. I mån av möjlighet övernattar en del av patienterna på patienthotellet då de kommer till sjukhuset för undersökning och vård.

 

Till studerande

Hälsovårdstuderande kan utföra sinä arbetspraktiker eller specialiseringar på avdelningen. Läs mer om studier från HNS studentsida (på finska)

 

 Läs mer

 

Transplantationer

Levertransplantationer

Tarmtransplantationer 

Leverkirurgi  


PATIENTHANDBOK

Med en ny lever mot ett nytt liv​

 

 patienthotellet

 

​Patienter som kommer för undersökningar har möjlighet att bo på patienthotellet Cumulus Mejlans.

Läs mer