Avdelning 6A lungsjukdomar och kardiologi

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus
Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors

Postadress
PB 372, 00029 HUS

Kontakt
Byrån 09 471 77560
Fax: 09 471 74481

Interaktiv karta över Mejlans sjukhusområde, innehåller en guide om byggnadens interiör

Besökstid: 13-19

Observera att det är förbjudet att ta blommor till avdelningen.

Lungavdelningen och kardiologiska avdelningen 6A finns på Mejlans triangelsjukhus. Avdelningen är en vårdavdelning med 31 platser som hör till Hjärt- och lungcentrumet. Avdelningens patienter kommer i huvudsak från HNS-distriktet, men avdelningen har ett nationellt ansvar också när det gäller lungtransplantationspatienter.

På avdelningen vårdas patienter med olika lungsjukdomar, bl.a. pulmonell hypertension, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma, lunginflammation, lungfibros och lungcancer.

Avdelningen har ett nära samarbete med Hjärt- och lungcentrumets andra enheter bland annat när det gäller behandlingen av lunsäckssjukdomar och vården av patienter med kardiologiska sjukdomar. Inom kardiologin vårdar vi i huvudsak patienter som kommer för undersökningar. Vårdtiden på avdelningen är i genomsnitt cirka 5 dygn.