Avdelning K4A neurologi

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus, 4. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors
 
Postadress
PB 372, 000290 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 77522
Fax 09 471 75794
  
Besökstid: 13.00–19.00
 
Avdelning K4A är en neurologisk bäddavdelning för 12 patienter där man i Hucs-området fokuserar på testning av invasiva behandlingar samt påbörjan av vård vid svåra motoriska sjukdomar. Vården på avdelningen är rehabiliterande akutvård.
 
På avdelningen gör man testning inför operation av hjärnstimulatorpatienter (DBS) samt sköter krävande inställningar av stimulatorn vid Parkinsons sjukdom, svår essentiell tremor och dystoni som framträder efter operation. På avdelningen testas och påbörjas även behandling med apomorfin- och levodopa-infusion på patienter som har svår form av Parkinsons sjukdom. På avdelningen görs även inledande inställningar på epilepsipatienters hjärnstimulator. Dessutom sköter man patienter med hjärnkärlsstörningar på avdelningen. Andra huvudsakliga symtom- och sjukdomsgrupper som vårdas på avdelningen är huvudvärk, yrsel, tumörer, sjukdomar i ryggmärgskanalen samt inflammationer i centrala nervsystemet.
 
Avdelning K4A är till volymen den största enheten i Finland i behandlingen av ovan nämnda sjukdomar och patienter kommer från hela landet för DBS-behandling.
 
Personalen på avdelningen har fått utbildning i att assistera patienter i ovan nämnda behandlingar. På avdelningen arbetar ett team med flera yrkesgrupper som innefattar utöver skötare och läkare även neuropsykolog, fysio-, tal- och verksamhetsterapeut samt socialarbetare.