Avdelning 7A hematologi

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus
Avdelning 7A
Mejlans triangelsjukhus, 7. våningen
Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 372, 00029 HUS
 
Kontaktsuppgifter
Byrå: 09 471 77580
Fax: 09 471 76159

Patienterna är i allmänhet akut insjuknade vuxna patienter. De vanligaste diagnoserna är olika former av leukemi, lymfom och myelom.
 
De flesta patienterna ges 1–9 dagars cytostatikabehandlingar samt de stödbehandlingar som cytostatikan och sjukdomen kräver. Vårdtiden på avdelningen är i genomsnitt ungefär 12 dygn, men längden på vårdperioderna varierar från några dagar upp till 5–6 veckor. De flesta patienterna får cytostatikabehandling eller behandling av infektion som orsakas av cytopeni efter behandlingen.
 
Cytopenipatienterna är skyddsisolerade på avdelningen. Patienter med allvarliga infektioner vårdas i isoleringsrum för en person.
 
Avdelningen har 19 vårdplatser, av vilka största delen finns i rum för en patient och de övriga i rum för två patienter. Rummen är utrustade med moderna multifunktionsterminaler och ett trådlöst sköterskeanropssystem. På avdelningen finns dessutom en uppföljningspoliklinik och en hemvårdsmottagning för leukemipatienter.