Avdelning K4B infektionssjukdomar och reumatologi

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus
Haartmansgatan 4, 4. våningen, Helsingfors
 
Postadress
PB 372, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
Avdelningens kansli: 09 471 75941
 
Avdelningen är öppen varje dag
 
Besökstid varje dag kl. 13.00–19.00.
 
På infektionsavdelningen behandlas svåra akuta infektionssjukdomar. På avdelningen behandlas också reumatologipatienter. 
 
Patienterna kommer till vårdavdelningen från jourpoliklinikerna. Patienter förflyttas till avdelningen även från vårdavdelningarna inom andra specialiteter, till exempel kirurgi, för fortsatt behandling av infektionsproblem. En del av patienterna kommer till vårdavdelningen med remiss.
 
På infektionsavdelningen vårdas i första hand följande patienter i behov av högspecialiserad sjukvård:
  • patienter som måste vara isolerade på grund av sjukdom, t.ex. tuberkulos
  • patienter med immunstörning, t.ex. HIV
  • patienter som lider av odefinierbar feber eller vars diagnostik eller vård i övrigt är särskilt utmanande
  • patienter med svår akut allmäninfektion
  • sällsynta tropiska sjukdomar
  • reumatologiska patienter
 

 För patienten och anhöriga