Avdelning 2B infektionssjukdomar

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus, 2. våningen
Haartmansgatan 4, Byggnad 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 372, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
Kansli 09 471 77500
 
Avdelningen är öppen dygnet runt varje dag.
 
Besökstid varje dag kl. 13.00–19.00.
 
På infektionsavdelningen behandlas svåra och akuta infektionssjukdomar. Patienterna kommer till vårdavdelningen från jourpoliklinikerna, avdelningarna för intensivövervakning eller intensivvårdsavdelningarna. Till avdelningen flyttas även patienter från övriga specialiteter, t.ex. från de kirurgiska vårdavdelningarna, för fortsatt vård av infektionsproblem. Mycket få patienter kommer till vårdavdelningen med remiss.
  
På infektionsavdelningen vårdas i första hand följande patientgrupper i behov av högspecialiserad sjukvård:
 
  • patienter med svår, akut allmäninfektion
  • patienter som behöver isoleras på grund av sjukdom
  • patienter med oklar feber eller vars diagnostik eller vård i övrigt är särskilt utmanande

 
Avdelningen har 14 patientplatser: 6 enkelrum, 4 två personers rum.
 
Planer har upprättats för avdelningen och personalen har fått utbildning i att sköta nya allmänfarliga smittsamma sjukdomar och de hot som är förknippade med dessa, till exempel blödarfeber och hot om biologiska vapen.
 

 

 För patienten och anhöriga