Dialysundervisningscentralen

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus, 2. våningen
Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors
  
Postadress
PB 372, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
Hemodialys som utförs i hemmet 09 471 71515
Peritonealdialys (PD) 09 471 71520
Fax 09 471 77248
 
Dialysundervisningscentralens verksamhet omfattar utbildnings- och undervisningsverksamhet, vars syfte är att ge dialyspatienter utbildning i dialysbehandlingsformer som utförs i hemmet utifrån patientens individuella behov samt vid den utlagda enheten för hemodialysbehandling (B. Braun, Sliperivägen 8). För verksamheten vid dialysundervisningscentralen svarar personal som är väl insatt i dialysbehandling, och enheten är en bra inlärningsmiljö för studerande. Anhöriga är välkomna att bekanta sig med avdelningen och dialysbehandlingen. Besökstider enligt överenskommelse.
 
Dialysundervisningscentralen har enheter på Mejlans triangelsjukhus och Kirurgiska sjukhuset. Dialysundervisningscentralens hemaktiviteter, enheten för hemodialys i hemmet och peritonealdialysenheten finns på Mejlans triangelsjukhus och Dialysutbildningsenheten på Kirurgiska sjukhuset.
 
Enheten för hemodialys i hemmet utbildar patienter i HNS-distriktet i att utföra sin hemodialysbehandling i hemmet samt sörjer för den fortsatta vården av dem. Utbildnings- och jourtjänster för hemodialys som utförs i hemmet erbjuds även till övriga centralsjukhusdistrikt. Enheten är öppen från måndag till fredag.
 
Peritonealdialysenheten svarar för organiseringen och planeringen av vården av peritonealpatienter inom HNS-distriktet, för handledningen av patienterna, det praktiska genomförandet och uppföljningen. Om patienten behöver undersökas eller behandlas på ett annat sjukhus eller en annan vårdplats, samordnar enheten genomförandet av dialysbehandlingen. De anställda på enheten utbildar hemsjukskötare, anhöriga eller anställda vid hälsovårdscentralen i de fall då patienten inte klarar av dialysbehandlingen på egen hand. Enheten är öppen från måndag till fredag.
 
På dialysutbildningsavdelningen behandlas patienter som lider av kronisk njurinsufficiens. Behandling ges tre gånger i veckan, och den tar ungefär 4–5 timmar per gång. Dialysutbildningsavdelningen svarar för undervisningen av patienter som ska lära sig att utföra hemodialys på egen hand. Efter utbildningen har patienten möjlighet att övergå till en dialyssatellit. Avdelningen har sammanlagt tio dialysplatser i två skift och verksamhet vardagar klockan 8.00–21.00. Numret till behandlingsrummet är 09 471 88655.